Tulosta

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. REKISTERINPITÄJÄ

Teräsnyrkki Steel Oy
Linjatie 5
01260 Vantaa
puh 0207 417140

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Juho Punnonen
juho.punnonen(at)terasnyrkki.fi
puh 0207 417140

3. REKISTERIN NIMI

Teräsnyrkki Steel Oy:n yritysasiakasekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN / REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisteritietojen käyttötarkoitus on Teräsnyrkki Steel Oy:n ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoito ja ylläpito. Tietoja käytetään tilausten hoitoon, laskuttamiseen ja asiakastiedottamiseen. Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä suoramarkkinoinnista.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:

Yhteyshenkilön nimi
Sähköpostiosoite
Matkapuhelinnumero
Yritys ja asema
Yrityksen osoitetiedot

6. REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteri koostetaan Teräsnyrkki Steel Oy:n asiakastietojärjestelmästä sekä yleisesti saatavilla olevista yritystietokannoista. Asiakastietoja kerätään myös asiakaskontakteissa, verkkosivujemme ja sähköpostikirjeidemme lomakkeilla.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Teräsnyrkki Steel Oy ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Tietoja ei luovuteta myöskään EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. TIETOJEN POISTAMINEN

Tietoja voidaan poistaa Asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. REKISTERIN SUOJAUS

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Teräsnyrkki Steel Oy:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

10. REKISTERISTÄ TIEDOTTAMINEN JA KIELTO-OIKEUS

Rekisterissä olevalle asiakkaalle ilmoitetaan rekisteristä siinä vaiheessa kun tietoja käytetään, jos tieto on saatu muualta kuin asiakkaalta suoraan. Muutoin asiakasta informoidaan tiedon keräämisen yhteydessä. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.